کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

رفتینگ

قایقرانی در رودخانه های وحشی بسیار جذاب است. هیجان رویارویی با امواج خروشان، عبور از مناظر بکر طبیعی و تماشای کوه ها، جنگل ها، روستاها و ... سوار بر قایق، لذت صرف غذا در ساحل رودخانه، تفریح و استراحت در ساحل رودخانه، برپایی کمپ رودخانه ای و ... کارهایی بسیار لذت بخش هستند که مسافران در سفرهای رودخانه ای می توانند تجربه کنند.

طراحی سایت توسط کاسپید