کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

داراب

داراب در فاصله 254 کیلومتری جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. قبل از اسلام به آن دارابگرد می گفتند.  شهرستان داراب در منتهی الیه جنوب شرقی سلسله جبال زاگرس و در حوضه ی آبریز جنوبی این رشته کوهها واقع شده است. شهرستان داراب دارای 3 شهر به نامهای داراب، جنت شهر و دوبرجی می‌باشد. مرکز شهرستان شهر داراب است. شهرستان داراب باجمعیتی حدود یکصد و هفتادهزارنفر، شامل چهار بخش مرکزی، رستاق، فورگ و جنت می‌باشد. داراب از جنوب با لارستان و زرین دشت همجوار است از غرب با فسا و جهرم، از شمال با شهرستانهای استهبان ونیریز و ارسنجان و از شرق با شهرستان حاجی آباد ونهایتاً به استان کرمان محدود می شود.


طراحی سایت توسط کاسپید