کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

خرانق

روستای خرانق در 85 کیلومتری یزد واقع شده و دارای دیدنی های بسیاری است از جمله قلعه قدیمی، مسجد جامع، منارجنبان، کاروانسرا، پل باستانی، حمام قدیمی و ...قلعه قدیمی روستای خرانق مربوط به دوره ساسانیان و از معدود قلعه های دارای خانه های دو و سه طبقه در جهان است.


 منار جنبان روستای خرانق مربوط به دوران سلجوقی و صد البته قدیمی تر از منار جنبان اصفهان است.مسجد جامع خرانق از مساجد دوره قاجار می باشد.
کاروانسرای خرانق نیز از جمله آثار دوره قاجار محسوب می شود.
طراحی سایت توسط کاسپید