کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جنگل های ارسباران

جنگل ارسباران در دل طبیعت بکر و دست نخورده استان آذربایجان شرقی قرار دارد. جنگل ارسباران با وسعت بیش از ۷۰ هزار هکتار سرزمین پهناوری است که از شمال به رود ارس و از مشرق به مشگین شهر و مغان و از جنوب به سراب و اوجان و از مغرب به مرند و تبریز محدود است و شهرستان اهر را در بر می گیرد. ارسبار یا آرازبار و قره داغ یا قراچه داغ نام هایی بودند که جنگل ارسباران در دوران های مختلف به آنها معروف بوده است.
از ویژگی های منطقه ارسباران داشتن کوه های بلند و درختان گوناگون است که نگاه هر‎ ‎بیننده ای را مجذوب می سازد. جنگل های ارسباران همچنین زیستگاه حیواناتی از جمله: خرس قهوه ای، خوک‎ ‎وحشی، روباه، شغال، گرگ، سیاه گوش و‎ غیره و نیز‏ ‎پرندگانی از قبیل کبک، کبک چیل، جی جاق، کلاغ نوک قرمز‎ ‎و‎ ‎پرندگان شکاری چون عقاب طلایی و شاهین است. این جنگل ها از لحاظ پوشش گیاهی دارای گونه های‎ ‎مختلف منحصر به فردی مانند سرخدار، ممرز، بلوط، فندق، گردو و سماق ‎‏می باشد‏‎ که گاه ‎از نظر تنوع در جهان بی نظیر است.
طراحی سایت توسط کاسپید