کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جاده سنگفرش

جاده سنگفرش ابریشم و کاروانسراهای مختلف در منطقه سیاه‌کوه و پارک ملی کویر یکی از جاذبه‌های گردشگری و توریستی پارک ملی کویر در منطقه گرمسار است که در زمان شاه عباس احداث شده است. در زمان حکومت شاه عباس مردم برای رفت و آمد از کاشان و اصفهان به سمت گرمسار با شتر از کنار دریاچه نمک و دشت کویر گذر می کردند و در نمکزارهای شور کویر فرو می‌رفتند که به دستور شاه عباس 34 هکتار در نمکزارهای دشت کویر جاده سنگفرش احداث شد. اول جاده هم یک میل سنگی پنج متری با سنگ گذاشت که هر کس از هر کجا که می‌خواست از این منطقه عبور کند از روی این جاده برود. شاه عباس برای اقامت و استراحت مردم نیز به فاصله هر 30 - 35 کیلومتر در این جاده یک کاروانسرا احداث کرد که از جمله آنها کاروانسرای قصر بهرام، کاروانسرای عین الرشید و... است، از اصفهان تا کاشان و تا گرمسار کاروانسراهای زیادی احداث شده است.

جاده سنگفرش ابریشم، کاروانسراهای شاه عباسی، نمکزارهای زیبا، دشت کویر، گونه‌ی گیاهی و جانوری از قبیل آهو و...، در منطقه سیاه کوه و پارک ملی کویر از جاذبه‌های گردشگری و توریستی این منطقه است.
طراحی سایت توسط کاسپید