کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

تنگه رغز

تنگه رغز؛ استان فارس، داراب
رغز به معنای راه لغزنده و بکر است. بهترین زمان فرود از این دره آخر اردیبهشت ماه تا آخر مهرماه می باشد. تنگه زیبای رغز در شمال شرقی داراب و در فاصله 30 کیلومتری مرکز این شهر در منطقه حسن آباد قرار دارد. دره رغز به طول تقریبی 4 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه رغز تا دره جنوب، 64 آبشار و یکصد حوضچه طبیعی را در خود جای داده است. در حد واسط منطقه سرچشمه و دره جنوبی رغز ده ها آبشار و آبگیرهای زیبا و طبیعت بکر تنها با استفاده از وسایل فنی امکان پیمایش می یابد. منطقه ای که با آبشارهای کوچک و بزرگ در شکل های مختلف و آبگیرهای با عمق بیش از 20متر یا طول 50 متر در شکل های مختلف نمایشگر زیبایی از شاهکار طبیعت است. بلندترین آبشار این دره آبشار آذرخش به ارتفاع 65 متر و آخرین آبشار هم آبشار وداع 46 متر است.آب تنگه رغز که از همین سرچشمه آغاز می گردد پس از طی مسیری 4 کیلومتری و با ایجاد حوضچه ها و آبشارهای طبیعی و خلق هزاران صحنه طبیعی بی نظیر و دل انگیز تا دره جنوبی امتداد و نهایتاً در آبگیرهای انتهایی به زمین باز می گردد .
با توجه به آنکه پیمایش تنگه رغز که بیشتر بصورت فرود تکنیکال است، مسیر توام با طی کردن آبگیرها و آبشارهای متعدد بوده که سردی آب در طی مسیر پیمایش و فرود در آبشارهای تنگه رغز و یا گاهاً عبور در زیر آبشارها و نیز شنا در حوضچه ها و تالاب های بین راه به ماجراجویی، زیبایی و جذابیت این نوع فعالیت (دره نوردی- canyoning ( می افزاید. حجم و عمق آب، نور پردازی خورشید، سایه سار کوه، تصویر سبز گیاهان در آب و بلندی کوه در آب مجموعه ای از زیباترین رنگها را پدید می آورد. زلالی آب حوضچه های تنگه رغز به گونه‌ای است که در حین فرود میتوان عمق آنها را به خوبی تماشا کرد.  درتنگه رغز آب و سنگ در برخوردی هزاران ساله انواع جلوه های زیبای معماری طبیعت را ایجاد کرده اند، هر آبشار یا آبگیر تنگه رغز با دیگری متفاوت است و هرکدام زیبایی خاصی دارد. دیواره های بزرگ و عظیم رغز در طول مسیر گاه سر به هم آورده اند و یک غار را تداعی می کنند و گاه از هم فاصله می گیرند. شب ها و روزهای این تنگه با دیواره های عظیم زیباست. دیواره ها سهم کوچکی از آسمان بزرگ را به ما نشان می دهند و نیزار های کوچک در بین راه بر زیبایی آن می افزایند. 
منابع:
کوهها و بیابانهای ایران
گزارش تیم تحقیقاتی آفتاب کلوتطراحی سایت توسط کاسپید