کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

تاشكند

ازبکستان : بخشی از سرزمین ایران باستان و کشوری است در آسیای میانه، دارای مرز مشترک با کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، و قزاقستان. ازبکستان از دو کلمه  ازبک + ستان  بمعنی سرزمین ازبک ها تشکیل شده است . پایتخت این کشور شهر تاشکند است.بیشتر مردم تاشکند مسلمان و سنی  هستند.تاشکند همیشه یکی از مهمترین نقاط اتصال بین المللی بوده است. متاسفانه فقط بخش کوچکی از معماری گذشته آن حفظ شده است و آن هم به دلیل ویرانی و انهدام ساختمان های تاریخی و مذهبی پس از انقلاب 1917 و زلزله عظیم سال 1966 می باشد. برخی از ساختمان های باستانی در شهر قدیمی واقع در غرب مرکز شهر قرار دارند.
طراحی سایت توسط کاسپید