کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

بوکاپ

بوکاپ منطقه ای در شهرستان شهر کیپ تاون که قبلا به عنوان محله مالایی شناخته شده است. بوکاپ به طور سنتی یک منطقه چند فرهنگی، سرشار از تاریخ است که بخاطر سنگفرش عاشقانه خیابانهایش و خانه های رنگارنگ شناخته شده است.
طراحی سایت توسط کاسپید