کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

باغ موزه اکبریه بیرجند

باغ موزه اکبریه بیرجند یکی از بناهای مربوط به دوره قاجار در شهر بیرجند است که توسط شوکت الملوک حاکم وقت بیرجند در دو طبقه ساخته شده است. این باغ امروزه به عنوان موزه مردم شناسی و باستانشناسی در اختیار سازمان میراث فرهنگی می باشد.
طراحی سایت توسط کاسپید