کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

اشکفت سلمان

اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا، خدای عیلامی) بزرگترین خط نوشته میخی ایلام نو را در خود جای داده‌است. این مجموعه شامل غار٬ چشمه ای معدنی از دل کوه و تعداد ۵ سنگ نگاره بی نظیر متعلق به دوره عیلامیان است. غار سلمان در فاصله سه کیلومتری جنوب غربی شهر ایذه کنونی، در انتهای دره‌ای واقع شده است. در اشکفت سلمان چهار نقش برجسته وجود دارد که دو تای آن داخل غار و دو تای دیگر در خارج از غار دیده می‌شود. بزرگ‌ترین نوشته خط میخی از دوره عیلامی در این غار موجود است که از زمان شاهک عیلامی، شاه بومی آیاپیر یا آیاتم، به جای مانده و هم‌چنین برای نخستین بار حضور زن و مرد در کنار هم در نقش برجسته‌های این غار دیده شده است.
طراحی سایت توسط کاسپید