کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

ارگ سه کوهه

این قلعه از جمله مهمترین قلعه های دوره اسلامی سیستان محسوب می شود  که در دوره افشاریه برفراز تپه های مرتفع ساخته شده است .وجه تسمیه ((سه کوهه))را برخی بر گرفته از واژه سکوه  و سکا  که همان اقوام اولیه سیستان بوده ، می دانند.اما سه کوهه می تواند اشاره بر سه بلندی کوه مانند (ارگ کهنه قلعه،برج فلک و قلعه کهنه )بوده باشد ،که از اقصی نقاط دشت سیستان به سهولت دیده می شود .این قلعه عظیم خشت وگلی با پلان تقریبا بیضی شکل کشیده و از دو قسمت اصلی ارگ کهنه وبرج فلک سر تشکیل شده است .


 ارگ کهنه دردوره افشاریه وبرج فلک سر در عهد قاجار با پلان هشت ضلعی (نمای آجری )وپوشش سقف دو یوسته گنبدی ساخته شده است پیرامون  قلعه با حصار وبرج هایی حفاظت می شوداز جمله تزیینات معماری حائزاهمیت  قلعه اجرا ی طاق نماهای کلیل درد ر گاه ها و ایوان ها و کار بندی شمسه ای درز یر گنبد فلک سر آن می باشد. آخرین حکمران محلی این قلعه علی خان سرابندی بود که برج فلک سررا برای همسر غیر بومی خود که از خانواده در بار قاجار بود ساخته است .
logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید