کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

ارگ خان ملک کیانی

ارگ خان ملک کیانی در شهر هیرمندِ استان سیستان و بلوچستان، واقع شده. ارگ تاریخی خان ملک، مربوط به خان های منطقه سیستان است.


 این ارگ به ارگ خان ملک کیانی معروف است. ارگ خان ملک که از آثار تاریخی مهم سیستان، در دوره پهلویه در کیلومتر ۱۶ جاده زابل به شهرستان هیرمند با فاصله یک کیلومتر در قسمت شمال این جاده قرار دارد.

 
این ارگ به شکل مربع و دارای ۴ برج در چهارگوشه ست، با یک محوطه حدوداً ۲۰۰ متر در وسط، که با طاق های زیبا ودربهایی ورودی در چهار گوشه که به علت بی توجهی وفرسایش آثار اندکی از برجها در ۴ گوشه به جا مونده. دیوارهای این ارگ مستحکم و از خشت و گل به قطر یک متره. این ارگ در سال های اخیر در چند مقطع مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته.
طراحی سایت توسط کاسپید