کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آمبر فورت

قلعه آمبر یا امبرفورت در 11 کیلومتری شهر جیپور قرار گرفته است. معماری قلعه ی آمبر یک معماری هندی و ایرانی میباشد . معماری ایرانی آنرا میتوان از مسجد و محراب هاش فهمید و معماری هندیش را از گنبدهای کوچکی که بالای هر ساختمان دیده میشود.بعضی از بناهای آمبرفورت هم کاملا منقوش به نقاشی های ایرانی و گل و بته هایی هستند که در تخصص ماست. همچنین در بخشی از تزئینات این مکان از آینه‌کاری استفاده شده است. بنای آمبرفورت که محل اقامت مهاراجه سینگ بوده است، به عنوان کاخ استفاده می‌شده و چهار بخش اصلی داشته است، که همگی به یک حیاط مرکزی منتهی می‌شود. از تفریحات اصلی این مکان فیل سواری است.طراحی سایت توسط کاسپید