کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آبشارهای ایگو آسو

آبشارهای ایگواکو (Iguacu)

آبشارهای ایگواکو

آبشارهای ایگواکو یکی از شگفتی های طبیعی بزرگ جهان هستند که در مرز برزیل و آرژانتین قرار دارند. سیستم آبشارها متشکل از 275 آبشار در امتداد رودخانه ایگواکو می باشد. چشمگیرترین آن ها گلوگاه شیطان می باشد که به شکل یو است و 82 متر ارتفاع دارد. این آبشارها می توانند به شهرهای فوز دو ایگواکو در برزیل و پورتو یواسو در آرژانتین برسند. 
logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید