قیمت اقامتگاه ها
نام اقامتگاه نوع اتاق قیمت (تومان) قیمت (ارزی) قیمت تخت اضافه (تومان)
هتل*5 لیپار 2 تخته 0 -- 0
هتل*5 لیپار 1 تخته 495,000 -- 0