قیمت اقامتگاه ها
نام اقامتگاه نوع اتاق قیمت (تومان) قیمت (ارزی) قیمت تخت اضافه (تومان)
هتل *4 لاله 2 تخته 0 -- 0
هتل *4 لاله 1 تخته 220,000 -- 0