قیمت اقامتگاه ها
نام اقامتگاه نوع اتاق قیمت (تومان) قیمت (ارزی) قیمت تخت اضافه (تومان)
هتل*3 دریانورد 2 تخته 0 -- 0
هتل *3 دریانورد 1 تخته 180,000 -- 0