تخفیف اینترنتی : 3,000 تومان

تخفیفات
حداقل تعداد نفرات حداکثر تعداد نفرات مبلغ تخفیف (تومان) قیمت تور با تخفیف (تومان)
به ازای هر نفر
3 5 10,000 735,000
7 10 15,000 730,000
11 15 20,000 725,000
22 22 90,000 655,000