کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور | تور گردشگری و جهان گردی آفتاب کلوت (6 سفر)

کد سفر: 226 تور اصفهان | همه روزه (هوایی و زمینی)
2 شب و3 روز

استان/شهر :اصفهان


نوع سفر/ فعالیت: تاریخ -فرهنگ /منظره نگری
سبک : خانوادگی
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور اصفهان | همه روزه (هوایی و زمینی)

کد سفر: 423 تور یزد | همه روزه(هوایی و زمینی)
2 شب و 3 روز

کشور/شهر :
دروازه قرآن، حافظیه، سعدیه، باغ ارم، نارنجستان قوام، منزل زینت الملک، تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب

نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ/ شهرگردی
سبک : کلاسیک/انفرادی
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور یزد | همه  روزه(هوایی و زمینی)

کد سفر: 320 تور مشهد | همه روزه (هوایی و زمینی)
2 شب و 3 روز

استان/شهر :خراسان رضوی


نوع سفر/ فعالیت: فرهنگی-مذهبی
سبک : بدون فعالیت/خانوادگی
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور مشهد | همه روزه (هوایی و زمینی)

کد سفر: 326 تور کیش| همه روزه(هوایی )
2 شب و 3 روز

استان/شهر :هرمزگان


نوع سفر/ فعالیت: تفریحی-استراحت
سبک : خانوادگی/جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور کیش| همه روزه(هوایی )

کد سفر: 319 تور شیراز | همه روزه(هوایی و زمینی)
2 شب و 3 روز

استان/شهر :فارس


نوع سفر/ فعالیت: تاریخ-فرهنگ
سبک : بدون فعالیت/خانوادگی
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور شیراز | همه روزه(هوایی و زمینی)

کد سفر: 47 تور همدان | غار علیصدر، گنجنامه
2 روزه

استان/شهر :همدان


نوع سفر/ فعالیت: تاریخ و فرهنگ
سبک : خانوادگی/جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور همدان | غار علیصدر، گنجنامهاول « 1 » آخر logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید