کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور | تور گردشگری و جهان گردی آفتاب کلوت (1 سفر)

کد سفر: 889 روستای هرانده |رودخانه نمرود - ویژه افراد دارای اضافه وزن
1 روز

استان/شهر :تهران
تور یک روزه طبیعت گردی روستای هرانده
دوره ویژه افراد با اضافه وزن
گردش در روستای زیبای هرانده،پیاده روی در طبیعت زیبای منطقه

نوع سفر/ فعالیت: روستا گردی،پیاده روی
سبک : خانوادگی/جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

روستای هرانده |رودخانه نمرود - ویژه افراد دارای اضافه وزناول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید