کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور | تور گردشگری و جهان گردی آفتاب کلوت (3 سفر)

کد سفر: 853 تور رفتینگ چالوس
1 روزه

استان/شهر :مازندران
تجربه هیجانی متفاوت در نزدیکی شما
رفتینگ در رودخانه خروشان چالوس روزی متفاوت از هیجان را برای شما رقم خواهد زد


نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه/ ورزشی
سبک : جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور رفتینگ چالوس

کد سفر: 582 تور غواصی دریاچه آهنک
یک روز

استان/شهر :مازندران
در تور یک روزه غواصی دریاچه آهنک از جاده کوهستانی و زیبای سیمین دشت عبور می کنیم و به تماشای صخره های بلند و شنا در دریاچه آهنک و تجربه غواصی در عمق 6 متری و دنیای زیر آب و گله های ماهی می پردازیم

نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه، عبور از ارتفاعات کوهستانی، شنا و غواصی
سبک : جوانان/تفریحی
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور غواصی دریاچه آهنک

کد سفر: 855 تور رفتینگ چالوس
1 روزه

استان/شهر :مازندران
تجربه هیجانی متفاوت در نزدیکی شما
رفتینگ در رودخانه خروشان چالوس روزی متفاوت از هیجان را برای شما رقم خواهد زد


نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه/ ورزشی
سبک : جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور رفتینگ چالوساول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید