کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور | تور گردشگری و جهان گردی آفتاب کلوت (2 سفر)

کد سفر: 996 باران کوه تا شیرآباد خانه‌سنتی-2.5 روزه|نوای آبشار‌ها | VIP.BUS
2.5 روزه

استان/شهر :گلستان
با تو رباران کوه تا شیرآباد شرکت کلوت با اقامتی سنتی در مناطق جنگلی شرق مازنداران در نواحی کرد کوی و ابشار شیر اباد در منطقه علی اباد کتول به نوای خوش آبشار‌ها گوش جان بسپاریم . دیدار از جنگل های انبوه منطقه گرگان و راهپیمایی در منطقه حفاظت شده و کرد کوی و شیر آباد ,از مناطق پر بازدید کننده جنگلی در ایران است .

نوع سفر/ فعالیت: طبیعت/ پیاده روی
سبک : خانوادگی/جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

باران کوه تا شیرآباد خانه‌سنتی-2.5 روزه|نوای  آبشار‌ها |  VIP.BUS

کد سفر: 997 تورخلخال تا اسالم کلبه روستایی | طبیعت گردی بکر | راهپیمایی |2.5 روزه| VIP.BUS
2.5 روزه

استان/شهر :اردبیل


نوع سفر/ فعالیت: طبیعت/ راهپیمایی،دامنه گردی
سبک : خانوادگی/ جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تورخلخال تا اسالم کلبه روستایی | طبیعت گردی بکر | راهپیمایی |2.5 روزه| VIP.BUSاول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید