کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور | تور گردشگری و جهان گردی آفتاب کلوت (3 سفر)

کد سفر: 37 تور تنگه رغز
3 روزه

استان/شهر :فارس
پيمايش دره نوردي ،فرود از آبشار، شنا در حوضچه هاي رودخانه اي

نوع سفر/ فعالیت: طبیعت، ماجراجویانه/راهپيمايی/دره نوردی
سبک : همراه با فعالیت
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور تنگه رغز

کد سفر: 552 آموزش مقدماتی سنگ نوردی و فرود تکنیکال
1 روزه

استان/شهر :تهران


نوع سفر/ فعالیت: آموزشی
سبک : جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : پایه
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

آموزش مقدماتی سنگ نوردی و فرود تکنیکال

کد سفر: 400 آموزش مقدماتی استقرار در طبیعت؛ شرایط سخت در جنگل
3 روزه

استان/شهر :مازندران


نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه
سبک : آموزشی
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

آموزش مقدماتی استقرار در طبیعت؛ شرایط سخت در جنگلاول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید