کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور بانجی جامپینگ و فرود تکنیکال (2 سفر)

کد سفر: 64 تور رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند
2.5 روزه

استان/شهر :چهارمحال و بختیاری


نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه/ قایق سواری
سبک : همراه با فعالیت
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور رفتینگ در رودخانه خروشان ارمند

کد سفر: 552 آموزش مقدماتی سنگ نوردی و فرود تکنیکال
1 روزه

استان/شهر :تهران


نوع سفر/ فعالیت: آموزشی
سبک : جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : پایه
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

آموزش مقدماتی سنگ نوردی و فرود تکنیکالاول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید