کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور گرجستان (1 سفر)

کد سفر: 957 تور ترکیبی گرجستان - ارمنستان | تفلیس، ایروان
7 شب و 8 روز

کشور/شهر :گرجستان
در تورترکیبی گرجستان - ارمنستان
از طبیعت، تاریخ و فرهنگ این دو کشور در بهترین شهرهای آنها دیدن خواهیم کرد.
دیداری خواهیم داشت از شهر هزار رنگ تفلیس- شهر مسختا ،گوری،دریاچه سون و شهر ایروان


نوع سفر/ فعالیت: طبیعت، تاریخ - فرهنگ
سبک : خانوادگی/ جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور ترکیبی گرجستان - ارمنستان |  تفلیس، ایرواناول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید