کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور ویتنام (2 سفر)

کد سفر: 499 تور ویتنام
9 شب و 10روز

کشور/شهر :ویتنام
در تور ویتنام بازدید کنید از شهر هانوی پایتخت ویتنام و شهر هوشیمینه زادگاه رهبر بزرگ ویتنام، شهر دانانگ، بازدید از قلعه ها و معابد قدیمی، قایق سواری در خلیج هالونگ و دلتای مکونگ، بازدید از غارهای می چونگ و سورپرایزف بازدید از تونلهای زمان جنگ و شهر زیر زمینی، طبیعت گردی جزایر پارک ملی کتبا

نوع سفر/ فعالیت: طبيعت/منظره نگری
سبک : خانوادگي
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

 تور ویتنام

کد سفر: 732 تور ویتنام |هوشمین تا هانوی
7 شب و 8 روز

کشور/شهر :ویتنام
ویتنام سرزمینی ناشناخته اما دیدنی، بازدید از شهر هانوی پایتخت ویتنام ، بازدید از قلعه ها و معابد قدیمی، قایق سواری در خلیج هالونگ و دلتای مکونگ، بازدید از غارهای می چونگ و سورپرایز، تور ویتنام؛

نوع سفر/ فعالیت: طبيعت، تاریخ- فرهنگ/ پیاده روی، کروز سواری
سبک : طبیعت - تاریخ - فرهنگ
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

 تور ویتنام |هوشمین تا هانویاول « 1 » آخر logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید