کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور روسیه (2 سفر)

کد سفر: 333 تور روسیه؛ مسکو، سنت پترزبورگ (8 روزه)
8 روز و 7 شب

کشور/شهر :
تندیس نیکلای اول، میدان اسحاق، کلیسای جامع اسحاق، تندیس پتر کبیر، بازدید از قلعه، زندان قلعه و کلیسای پتر و پاول، جزیره زایچی، کلیسای کازان، میدان قصر، موزه ارمیتاژ، کاخ زمستانی، ارمیتاژ کوچک و بزرگ، باغ پترگوف (باغ فواره ها، فقط بازدید پارک ها و فواره ها)، خلیج فنلاند، کلیسای پتر و پاول پترگوف، دهکده تزاری و کاخ باشکوه کاترین واتاق کهربا (شهر پوشکین)، خیابان آربات قدیم، آرامگاه لنین، محوطه کرملین و کلیساهای کرملین، شاه توپ و شاه زنگ در محوطه کرملین، باغ الکساندر، میدان مانژ، قایق سواری روی رودخانه مسکو، صومعه و آرامستان تاریخی ناوادویچی، میدان سرخ، نقطه صفر، کلیسای جامع عیسی منجی، موزه جنگ جهانی دوم، پارک پیروزی، دانشگاه مسکو، تپه وارابیف، گشت پارک ودنخا، نمایش تئاتر فولکلوریک روسیه

نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ/ شهرگردی
سبک : خانوادگی، جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور روسیه؛ مسکو، سنت پترزبورگ (8 روزه)

کد سفر: 758 تور روسیه| مسکو و سن پترز بورگ تا پتروزاووسک
10 روز و 9 شب

کشور/شهر :روسیه


نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ/ شهرگردی
سبک : خانوادگی، جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور روسیه| مسکو و سن پترز بورگ تا پتروزاووسکاول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید