کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور ازبکستان (2 سفر)

کد سفر: 933 تور ترکیبی ازبکستان وباکو| آسیای میانه
11 روز و 10 شب

کشور/شهر :ازبکستان
دیدار از زیبایی های تاریخی و فرهنگی شهرهای باکو، سمرقند، بخارا و تاشکند همراه با مردمانی مهربان و سرخوش
در تور ترکیبی باکو و ازبکستان

نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ،آئین ها و مراسم
سبک : خانوادگی
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور ترکیبی ازبکستان وباکو| آسیای میانه

کد سفر: 747 تور ازبکستان | آسیای میانه
8 روز و 7 شب

کشور/شهر :ازبکستان
دیدار از زیبایی های تاریخی و فرهنگی شهرهای نوستالژیک آلماتی، سمرقند، بخارا و تاشکند همراه با مردمانی مهربان و سرخوش


نوع سفر/ فعالیت: تاریخ- فرهنگ،آئین ها و مراسم
سبک : خانوادگی
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

محدود تاریخ های آینده

تور ازبکستان  | آسیای میانهاول « 1 » آخر logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید