کلوت اسپانسر برنامه صعود زمستانی قله شاخک منطقه علم کوه(17الی22دیماه99)

1399/12/18

4569 بازدید

گزارش برنامه صعود زمستانی قله شاخک منطقه علم کوه(17الی22دیماه99)


بعد از انجام چند جلسه به سرپرستی آقای حسن نجاتیان با دوستان همنورد و پیگیری وضعیت آبوهوا روز چهارشنبه 17 دیماه جهت حرکبه منطقه و اجرای برنامه درنظر گرفته شد.
روز سه شنبه 16 دیماه با انجام خرید مواد غذایی ومایحتاج برنامه همچنین انجام هماهنگی با فدراسیون و گرفتن مجوزهای لازم و انجامامور بیمه ایی،تیم آخرین هماهنگیرا بعمل آورد.

چهارشنبه 17دیماه
ساعت 6صبح اعضای تیم آقایان حسن نجاتیان،هادی زندی،احمد خلیلی،هادی زندی،سیاووشبابایی،رضا سیفیان،بهرو احمدی،آرشفتحیانوامیرجمالی به سرپرستی آقای حسن نجاتیانهمراه دو دستگاه خودروی سواری عازم کالردشت و سپس رودبارک شدیم.صبحانه را در میانهراه وناهار را در کلاردشت صرف کردیم.ساعت 4بعدظهر بود که به رودبارک رسیدیم.بنا به اطلاع قبلی حدود…از دوراهی کلجاران تا کشتی سنگ چند شیب بهمنی وجود دارد ک بهتراست درهنگام بارشبرف جدید وسنگین ازبالادست وریشه سنگها به مسیرادامه داد تا ازخطر وقوع بهمن در امان باشیم.بعد از کشتی سنگ به دلیل وجود مناطق بهمن خیز از راه تابستانی و نرمال نمیتوان به
سرچال دسترسی پیدا کرد و بهترین مسیر یال سمت چپ کنگلک ها و سپس لیزونک ها و بعد ازآن وارد منطقه یخچالی زیر پناهگاه سرچال ونهایتا پناهگاه سرچال میباشد.منطقه کنگلک ها ولیزونک ها منطقه هایی پر برف همراه با شیب های مستعد بهمن هستند که درفصل زمستان نهایت دقت را در عبور و انتخاب مسیر باید داشت.در نهایت ساعت 2/30بعدظهر به پناهگاه سرچال در ارتفاع تقریبی 3800متری میرسیم و تقریبا 1600متر ارتفاع گرفته ایم.بعد از استراحتی مختصر و صرف آب تنقالت و گرفتنچندعکسیادگاریباهمنوردانخوبمان،طبقصحبت های قبلی 5نفرا…

ارتفاع تقریبی 4050متری قرار دارد.اینجا هیچ گونه ارتباط تلفنی نیست مگر از گردنه شانهکوه.با احوالپرسی همشهریها و دیگر تیم ها آماده انجام کارها میشویم.بعد ازخالی کردن کوله هایهمنوردان پشتیبان ما،آقایان بهروز احمدی و آرش فتحیان بالفاصله بسمت سرچال برمیگردند تاروزهای اینده فعالیتی بر چالون،سیاه کمان و سیاه گوک ها داشته باشند. از  اینجای کار دیگر خودمان هستیم استاد حسن نجاتیان و بنده امیر جمالی.انصافا اگر همدلی ویاری بی چشم داشت همنوردان خوبمان نبود رسیدن به علم چال آن هم درزمستان بی بارگذاری بسیار سخت و شاید غیرممکن بود.سریعا به انتخاب جایی مناسب وایجاد جای چادراقدام میکنیم ولوازم را داخل چادر وانباری سازماندهی میکنیم ومشغول به برف آب کردن میشویم.چایی دم کرده ناهار و شام را یکی میکنیم.بعد از تجدید قوا به مرور برنامه پرداختیم.قرار بود اولین تل…
ود یک طول از سنگ صعود میکردیم تا به ابتدای قیف دوم برسیم.ساعت 12/30 ظهر شده و ما تقریبا دو سوم مسیر را آمده ایم.عمو حسن سرطناب صعود میکرد.یک طول صعود شد اما در بالادست شرایط غیر منتظره ایی بود.مسیریکه بعد از صعود انتخاب کردیم،چون میخواستیم درگیر برفکوبی قیف دوم نشویم بظاهرخشکبود اما پر از یخ نفوذ ناپذیر! دست به سنگ شدیم و مسیر سمت چپ را انتخاب کردیم اما آن هم ریزشی و خطرناک.راه نداد.دست به کرامپون شدیم و کرامپون هارا بستیم و با کلنگ و با احتیاطکامل و در حمایت چند متری را به عقب برگشتیم و از سمت راست رگه یخی که با برف نازکیپوشیده شده بود ادامه مسیر دادیم به سمت بالا.اینجای مسیر واقعا دقت بالا واحتیاط زیادی طلبمیکرد چون جایی برای ایجاد کارگاه وجود نداشت و تنها حمایت همطنابی ما بود وبا دررفتنی…


من هم شروع به صعود و مشغول جمع کردن مسیر شدم.به کارگاه که رسیدم هوا تاریک شده بود و دیگرباید با چراغ صعود میکیردیم.تقریبا دو طول دیگر داشتیم.عمو حسن طول بعدی را شروعکرد.چند متری به بالا رفت ولی راه نمیداد.مسیر را مرور میکرد که ناگهان در آن تاریکی بلوک قرمز رنگی را دید و با احتیاط و ریسک به دلیل وجود برف و نبود گیره های مناسب تراورسی چند متری بسمت بلوک کرد. ساعت 7/20شده و ما داخل سجافی شدیم.بعد از بلوک تسمه ایی بود و بعد از آن هم دو فرند کار گذاشتیم.به هر ترتیب آن طول هم تمام شد و به گارگاه بعدی که آن هم میخی حلقه دار است میرسیم. ساعت 8 شده.عمو حسن گفت فکرکنم که تمام است وطول آخر باشد.شروع به صعودکرد.فراوان برف و گاهی سنگ به پایین می آمد و من هم در گارگاه و زیر سنگی پناه گرفته بودم و چاره ایی هم نبود.بعد از 15 دقیقه صدای خوشحالی عموحس…


چاله ایی حدود 50سانتی کندیم بصورتی که از 4 طرف بسته شده بود و دونفر بصورت نشستهروبروی هم جا میشدند.طنابها را مجدد به کف ریخته و داخل شدیم.دیگر باد چراغ را نمیتوانست خاموش کند و پتوی نجات دوم را هم روی خود کشیدیم.گرمای مطبوعی بود گاهی چرتی هم میزدیم اما باد تمامی نداشت و پتوی دوم را هم پاره کرد. ساعت 3 نیمه شب است.ناچار کرتکس ها را درآوردیم پتوهای پاره را دور و اطراف خود پیچیدیم به کوله هامان تکیه دادیم و کرتکس هایمان را روی خود و پایمان کشیدیم.شرایط بهتر شد.
ساعت 4 شده و گاز تمام میشود.10عدد قرص الکل جهت اطمینان همراه داشتیم.شروع به سوزاندن آنها کردیم گرمای بدی نداشت.2 ساعتی دوام داشتند و 2 عدد هم جهت آب برای فردا نگه داشتیم. آب فلاسک هم تمام شده بود.خلاصه که صبح نمیشد و آفتاب بالا نمی آمد!

یکشنبه 21 دیماه
ساعت 6/40 بالاخره اولین اشعه های…

بعد از کلی بالا و پایین به گردنه سیاه سنگ رسیدیم.به خاطر وجود شیب تند و بهمنی بودندهلیزهای منتهی به علم چال ما دهلیز دوم را برای پایین رفتن انتخاب کردیم. بعد ازکمی صعود بسمت چالون وارد دهلیز دوم میشویم و ریشه های سنگی سمت چپ را برای پایین رفتن انتخاب میکنیم.شیب تند و برف پر حجم و پودری هست.با احتیاط تمام از منطقه خطر بسمت پایین
حرکت میکنیم. ساعت 1/45 شده و ما انتهای شیب و ابتدای علم چال هستیم و باید تا محل چادر رفت.از آنجا تا پیش چادر واقعا دشوار بود.مسیر پر برف و برفکوبی که تمام نمیشد هر چه میرفتیم بازهم بود! نهایتا ساعت 3 به محل کمپ تیم ها رسیدیم و مورد استقبال گرم دوستان همشهری از همدان قرار گرفتیم.همزمان تیم دونفره مسعود امینی و وحید یونسیان نیز از گرده برگشته بودند و با
خداحافظی راهی سرچال شدند. وارد چادر شدیم و تازه اول کار بود؛برف آب…

در پایان این صعود رو تقدیم میکنم به روح بزرگ تمام بزرگان و پیشکسوتان کوهنوردی که قدم
های بزرگ و ارزنده ایی در پایه گذاری این ورزش در ایران عزیزمان برداشتند
و استاد نجاتیان عزیز که بی منت آنچه در توان داشت به ما آموخت
و همچنین دوستان همنورد خوبمان که با همدلی و همراهی کار بزرگی برای تیم انجام دادند که
کارشان کمتر از صعود نبود.


همچنین تشکر ویژه از حامیان محترم برنامه که پشتیبانی مالی را به عهده داشتند،

سرکار خانم فریده یزد آبادی
شرکت طبیعت گردی و جهانگردی آفتاب کلوت ،جناب آقای حمید روحانی
شرکت محترم کولان سل جناب آقای مجید احمدی ارشاد
جناب آقای نادر عزیز محمدی
جناب آقای نوید افضلی
اسامی نفرات حاضر در برنامه


تیم پشتیبانی :
هادی زندی
احمد خلیلی
هادی بهرامی
سیاووش بابایی
رضا سیفیان
بهروز احمدی
آرش فتحیان


تیم صعود کننده :
استاد حسن نجاتیان(سرپرست)
امیر جمالی