کار بانو نخستین برند بانوان کارآفرین در ایران

1399/02/31

1722 بازدید

کار بانو نخستین برند بانوان کارآفرین در ایران

ما می خواستیم کاری کنیم که همگان ایران را بهتر بشناسند و در ایران بهتر سفر کنند

بانو فرزانه نبی‌زاده  کار افرین درسال 1383 – مدیرعامل شرکت طبیعت گردی و جهانگردی آفتاب کلوت

من فرزانه نبی زاده هستم؛ در سرزمین سر سبز و پر مهر شمال ایران به دنیا آمدم . در رشته جامعه شناسی پژوهشگری  از دانشگاه تهران  لیسانس گرفتم و در رشته جمیعت شناسی  یا دمو گرافی در دانشگاه  آزاد در سطح فوق لیسانس تحصیل  کرده ام .

– در مهندسین مشاور معماری و شهرسازی و مشاورین آب و کشاورزی و نیز در مراکز مطالعاتی نظیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  و معماری ایران به عنوان مدیر پروژه کار کرده ام و در زمینه شناخت پدیده اجتماعی ، جمعیت شناسی ، مردم شناسی و ویژ گی های فرهنگی ، پیشینه تاریخی کشاورزی در طرح‌های توسعه‌ی کالبدی ملی ،مجموعه های شهری ، طرح های جامع و تفصیلی و توسعه روستایی و شهری فعالیت های پژوهشی داشته ام .

 

site

 

در هنگام تاسیس شرکت طبیعت گردی و جهانگردی آفتاب کلوت، نیز دوره های مختلفی از جمله دوره مدیریت فنی جهانگردی و نیز هر سه دوره سازمان هواپیمایی کشوری را با موفقیت به پایان رساندم. همین پیشینه کاری و فعالیت های پژوهشی که ملازم با مطالعات میدانی و سفر های متعدد به بسیاری از نقاط ایران بود، موجب شد تا زیبایی های بسیاری را در دوردست ترین نقاط ایران کشف کنم و از نزدیک با زیبایی های نهان این سرزمین پهناور آشنا شوم.

مادرم بسیار اهل سفر بود و ما را همراه خود می برد. او زیبایی ها را به ما نشان می داد و لذت سفر را به ما می آموخت. خاطره‌های بسیاری از سفرهای کودکی‌ام دارم.

ادامه در لین زیر :

 

http://karbanoo.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7/