جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی شد.

1398/04/15

6772 بازدید

 

جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی شد.

 

براساس اعلام کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چهل‌وسومین اجلاس کمیته‌ی میراث جهانی یونسکو در باکو درحالی برگزار شد که جنگل‌های خزری هیرکانی در تاریخ 14 تیر 1398 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.  

جنگل‌های مختلط کاسپینی هیرکانی در مساحتی به وسعت 55000 کیلومترمربع در حاشیه‌ی جنوبی و جنوب‌غربی دریای خزر در شمال کشور و بخش‌هایی از جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. قدمت جنگل‌های هیرکانی 40 میلیون سال است.

اولین‌بار درخواست ثبت این جنگل‌ها ازسوی جمهوری آذربایجان و در سال 1385 مطرح شد اما به‌دلیل سهم20هزار هکتاری جمهوری آذربایجان از این جنگل‌ها و مالکیت حدود 2 میلیون هکتاری ایران که مربوط به دوران ژوراسیک است؛ ثبت جهانی این اثر به‌تنهایی به نام آذربایجان غیرممکن بود.

جنگل‌های هیرکانی به‌جز تنوع گیاهی و جانوری محل زندگی هفت و نیم میلیون نفر است. این جنگل‌ها در هفت درصد از خاک ایران قرار دارند که 44 درصد از آوندداران شناخته‌شده در ایران در این جنگل‌ها واقع‌شدند و تاکنون غیر از یوزپلنگ معروف ایرانی 58 گونه پستاندار و 58 گونه پرنده در این نواحی شناسایی شده‌اند.

تاکنون ۲۳ اثر تاریخی و طبیعی ثبت‌شده از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد که شامل ۲۲ اثر تاریخی و یک اثر طبیعی (بیابان لوت) است و حالا با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، شمار این آثار به عدد ۲۴ رسیده است.