کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

خبرها

کارگاه آموزشی " از روایت تا موزه " ویژه کودکان

این کارگاه شامل مخاطب شناسی ، انواع قصه و روایت ، روانشناسی قصه و انتخاب قصه برای اشیایی موزه ای خواهد بود. به گفته وی در پایان این دوره برای هر 10 ساعت آموزش گواهی حضور به شرکت کنندگان داده خواهدشد.

کارگاه آموزشی

اول  1 2  آخر طراحی سایت توسط کاسپید