کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

خبرها

ریتالین فروشی سخت می شود

رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح به صورت سراسری در کشور، سوءمصرف ریتالین به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

ریتالین فروشی سخت می شود

اول  1  آخر طراحی سایت توسط کاسپید