تور سافاری کرمان، طبیعت گردی و ژئو توریسم بیابان لوت و کلوت