تور خیاو و دامنه های سبلان | شهر یئری تا شیروان دره سی