فرم نظرسنجی

*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
 • مسافر گرامی لطفا ارزیابی خود را در مورد هریک از بخش های زیر اعلام نمایید.

 • 1- سرپرست سفر

 • - نحوه اجرا، مدیریت

 • - دانش و اطلاعات در مورد سایت های بازدید شده طبیعی

 • - دانش و اطلاعات در مورد سایت های بازدید شده تاریخی

 • - مسئولیت پذیری

 • - پوشش مناسب و آراسته

 • 2- کمک سرپرست سفر

 • - مسئولیت پذیری

 • - پوشش مناسب و آراسته

 • 3- راهنمای محلی

 • 4- وسیله نقلیه بین شهری

 • - کیفیت و راحتی وسیله نقلیه

 • - شیوه ی رانندگی راننده در شب و روز

 • - برخورد راننده با مسافرین

 • - ارائه خدمات داخل وسیله نقلیه

 • -بهداشت روزانه وسیله نقلیه

 • - پوشش مناسب و آراسته راننده

 • 5- وسیله نقلیه محلی

 • 6 - کیفیت اقامت در هتل

 • 7- کیفیت اقامت در خانه محلی

 • 8- کیفیت اقامت در کمپ

 • 9- برنامه غذایی

 • 10- کیفیت پذیرایی

 • 11 - برنامه بازدیدها

 • 12- برنامه فعالیت ها (پیاده روی، جنگل پیمایی، کویر گردی، رفتینگ و ..)

 • 13- میزان فرصت موجود برای یادگیری در مورد فرهنگ، تعامل با محلی ها و تجربه جدید زندگی

 • 14- میزان موفقیت در پیاده سازی سفر مسئولانه (میزان حساسیت و احترام به فرهنگ محلی)

 • 15-عملکرد آژانس

 • - میزان دانش و اطلاعات مسئول فروش

 • 16- خرید از آژانس همکار

 • - میزان راحتی و دسترسی شما به آژانس همکار

 • 19- در صورتی که پیشنهادی داردید شرح دهید

  لطفن شرح دهید
 • - میزان دانش و اطلاعات بخش فروش آژانس همکار

 • 20- چرا کلوت را برای سفر خود انتخاب کردید؟

 • 21-چطور با کلوت آشنا شدید؟

 • 17 - آیا انتظار شما در این سفر برآورده شده است؟

 • 22- آیا دوست دارید دوباره با کلوت سفر کنید؟ بله ؟ خیر؟

 • 23-آیا کلوت را به دیگران پیشنهاد می دهید؟ بله ؟ خیر؟

 • نظر کلی و خاطره به یاد مانده شما در مورد این سفر چیست؟

  لطفا شرح دهید
 • خاطره به یاد مانده شما از این سفر چیست؟

  لطفا شرح دهید
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: