کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جغرافیا و اقلیم استان اردبیل

قاره هاجغرافیا و اقلیم

استان اردبیل حدوداً بیش از یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می-دهد. این استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و بالهارود در جمهوری آذربایجان، از شرق به رشته کوه¬های تالش و بغرو در استان گیلان، از جنوب به رشته کوه¬ها، دره¬ها و جلگه¬های به هم پیوسته استان زنجان و از غرب به استان آذربایجان شرقی محدود است.
استان اردبیل با توجه به شكل طولی آن در امتداد نصف النهارات ، از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار است. شهرستان ‌اردبیل ‌در اقلیم ‌خشك‌ قرار دارد كه‌ ماه¬های ‌خشك ‌و یخبندان ‌آن ‌بیش ‌از 8 ماه ‌است‌، بارندگی در این قسمت از استان که دارای ‌زمستان ‌سرد و تابستان‌ معتدلی ‌است‌، در بهار و پائیز شدت می¬گیرد. پوشش ‌گیاهی ‌در این‌ منطقه ‌به ‌صورت ‌استپی است ‌و در شمال¬غرب ‌آن ‌پوشش‌ نیمه ‌جنگلی ‌نیز مشاهده ‌می‌شود.
شهرستان ‌گرمی ‌با تابستان¬های ‌گرم ‌و نامساعد و زمستان ‌ملایم‌، در مرز بین ‌اقلیم ‌نیمه ‌خشك‌ و نیمه ‌مرطوب ‌واقع ‌شده ‌است‌. شهرستان¬های پارس آباد و بیله سوار از اقلیم نسبتاً گرم و نیمه مرطوب و شهرستان‌ خلخال از ‌اقلیم ‌نیمه ‌خشك‌ با تابستان ‌معتدل ‌و زمستان ‌سرد برخوردار هستند. در ارتفاعات طالش و گردنه¬های دشوارگذر حیران و اسالم که تنها گذرگاه¬های طبیعی بین دوستان گیلن و اردبیل هستند، اغلب شاهد ریزش برف¬های سنگین و هوایی‌ سرد هستیم.logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید