کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

فرم همکاری خانه محلی


*مالکیت
*نام و نام خانوادگی مالک
تلفن همراه
تلفن ثابت
* پست الکترونیک
استان
شهر
وب سایت
آدرس
نوع خانه
زیربنا
تعداد طبقات
ظرفیت
نما
امکانات

سیستم تهویه


خدمات
صبحانه
ناهار
شام
پرسنل و میماندار آموزش دیده
توضیح بیشتر در مورد اطلاعات و امکانات
انواع اتاق ها
نوع اتاق:
تعداد:
نرخ برد:
نرخ با تخفیف /(درصد تخفیف) آژانس ایام غیر پیک:
نرخ ایام پیک آژانس:
نوع اتاق تعداد نرخ برد نرخ با تخفیف /(درصد تخفیف) آژانس ایام غیر پیک نرخ ایام پیک آژانس حذف


ارسال تصاویر هتل
(در صورت ارسال بیش از یک عکس،
فایل تصاویر را zip نموده، سپس ارسال نمایید.)طراحی سایت توسط کاسپید