کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

مقاله ها

9 اصل اساسی گردشگری اجتماع محور

از آنجا که اعتقاد بر این است که مشارکت جامعه محلی، میزان پشتیبانی جامعه محلی از توسعه گردشگری را بیشتر می کند، گردشگری اجتماع محور در مناطق توسعه یافته نیز به عنوان یک رویکرد توسعه گردشگری برگزیده شده

9 اصل اساسی گردشگری اجتماع محور

طبیعت گردی (اکوتوریسم) و صنعت گردشگری

طبیعت گردی در سرتاسر جهان به عنوان یک فعالیت اقتصادی در حال رشد و توسعه است. این صنعت فرصت مناسبی را برای طبیعت گردان جهت تجربه طبیعت فراهم کرده و به آنها امکان یادگیری می دهد.

طبیعت گردی (اکوتوریسم) و صنعت گردشگری

اول  1  آخر 


logo-samandehi
طراحی سایت توسط کاسپید