کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

مقاله ها

پناهگاه حیات وحش نایبندان

این منطقه که در سال 1373 با هدف حمایت از گونه های جانوری کمیاب، مانند جبیر و یوزپلنگ به صورت حفاظت شده درآمد، در سال 1380 به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. نایبندان با مساحت 1516944 هکتار بزرگترین پناهگ

پناهگاه حیات وحش نایبندان

اول  1  آخر طراحی سایت توسط کاسپید