کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

مقاله ها

خورهه و سرستون‌های طوماری اش...

با وجود این‌که پژوهش‌گران گوناگونی همچون «گیرشمن»، «جورجیانا هرمان» و «مالکوم کالج» تنها از روی سرستون‌های خورهه (که الگوهای غیر یونانی دارد) آن را یک بنای سلوکی می دانند اما پژوهش های مهدی رهبر...

خورهه و سرستون‌های طوماری اش...

روزی روزگاری دماوند؛ به مناست روز ملی دماوند

شاید به ندرت بتوان ایرانی ای را دید که از کوه دماوند چیزی نشنیده و از آن تصوری نداشته باشد. این بلندقامتِ سحرآمیز که از دیرباز نماد ملی سرزمین¬مان و خاستگاه اسطوره¬ها و افسانه¬های شورانگیز بسیاری بوده

روزی روزگاری دماوند؛ به مناست روز ملی دماوند

اول  1  آخر طراحی سایت توسط کاسپید