Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سفرهای ما در سرزمین ایران

اولین برنامه تور را در زمستان سال 1378 اجرا کردیم. یک گروه شصت نفره را به بازدید از پارک ملی کویر و قصر بهرام بردیم. این سفر ترکیبی از یک سفر طبیعت گردی و تاریخی بود. پیش از سفر، خودمان به منطقه رفتیم، مسیر حرکت و امکانات را دیدیم و با استفاده از مدارک تاریخی و مشاهدات عینی بروشوری تهیه کردیم و جاذبه های آن را توضیح دادیم. هنوز هم سنت نوشتن بروشور برای برنامه های سفرهای طبیعت گردی و تاریخی و فرهنگی درشرکت برقرار است.

ما در این سال ها پیشرو اجرای سفرهای طبیعت گردی بوده ایم با شرکت های بین المللی معتبر و معتقد به اصول سفرهای مسئولانه ارتباط کاری داریم. سفرهای طبیعت گردی ما از یک سو با آموزش عملی راهنمایان طبیعت گرد و تربیت کادر مجرب و خبره در حین کار و از سوی دیگر با آموزش افراد بومی در زمینه میزبانی و حفاظت از میراث تاریخی و آثار طبیعی همراه است.

ما با آموزش شیوه طبیعت گردی، آدم ها را با طبیعت آشتی می دهیم، زیرا معتقدیم طبیعت آدم ها را تغییر می دهد و توانایی های آن ها را شکوفا می کند. در همه این سالها، سرلوحه ی کار ما: سرعت بیشتر، ایمنی بیشتر، اطلاعات گسترده تر و صرف زمان و هزینه کمتر برای مسافر بوده است.

طبیعت گردی تجربه سبک دیگری از زندگی است. ما در برنامه های طبیعت گردی فارغ از هیاهو و غوغای زندگی شهری در کوه، دشت و دره، پیاده و یا بسته به نوع فعالیت تور، با اسب و شتر، دوچرخه و یا وسایل نقلیه محلی حرکت می کنیم، با افراد بومی آشنا می شویم، در برخورد با شرایط متفاوت و گاه غیر قابل پیش بینی طبیعت، تاب و تحمل خود را محک می زنیم، تغییر می کنیم و حاصل این سفرهای دسته جمعی دوستی های تازه و پایدار است.

ما طیف وسیعی از شاخه های طبیعت گردی را تجربه می کنیم . برنامه های متنوع سفرهای دامنه گردی در اطراف روستاها، طبیعت گردی و سفرهای ماجراجویانه را در قالب گروه های بیابان گردی، کوه پیمایی، غارنوردی، جنگل نوردی، روستا گردی، دیدار از ایلات و عشایر، تماشای پرندگان، رصد ستارگان، قایق سواری در آب های خروشان و سایر فعالیت های طبیعت گردی را برگزار کرده ایم. مسیرهای تازه و شکل های جدیدی مثل توریسم سلامت را هم به برنامه سفرهای خود اضافه می کنیم.

طراحی سایت توسط کاسپید