Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سفرهای خارج از ایران

ما در برنامه تورهای دیدار از " سرزمین های مادری باستان " گروه های متعددی را به سرزمین هایی می بریم که روزگاری در نقشه ایران جای داشته اند، تا میراث فرهنگی مشترک خود را با آن ها پیدا کنیم. در این برنامه ها تورهای ترکیبی ایران و گرجستان و یا ایران و ارمنستان ما مورد استقبال جهانگردان خارجی هم قرار گرفته است.

ما همچنین گروه های ایرانی طبیعت گرد و علاقمند به سفرهای تاریخی را به کشورهای آسیایی چون ویتنام، هندوستان، ازبکستان، ترکیه و ارمنستان و کشورهای افریقایی مثل تانزانیا، افریقای جنوبی، زیمبابوه و مصر و نیز بخش هایی از اروپا مثل کشورهای ایتالیا، یونان و اسپانیا می بریم و با کمک شرکت های کارگزار معتبر و محلی طبیعت متفاوت، زیبایی های تاریخی، جشن ها، رویدادها و مراسم ویژه فرهنگی آنجا را به آن ها نشان می دهیم.

طراحی سایت توسط کاسپید