اخذ وقت سفارت کشو های حوزه شینگن/ امریکا / کانادا / انگلستان/ استرالیا / ژاپن /چین

1402/07/06


دریافت وقت سفارت کشو های حوزه  شینگن/ امریکا / کانادا / انگلستان/ استرالیا / ژاپن /چین

کلوت در کمترین زمان ممکن به شما کمک می کند که برای دریافت وقت سفارت کشو های حوزه  شینگن/ امریکا / کانادا / انگلستان/ استرالیا / ژاپن /چین

همانطور که میدانید ، در هرکدام از  سفارت خانه ها  دارای  تشریفات قانونی اجرای مصاحبه برای دریافت ویزا را لازم دارند  ، تمامی  وقت ها همگی توسط ثبت الکترونیکی در سامانه های تمامی سفارت خانه های  کشور ها امکان پذیر شده است که این مهم  یعنی دریافت وقت مصاحبه حضوری و ارسال مدارک توسط کارشناسان شرکت کلوت به خوبی انجام داده میشود   . 

بنابراین با توجه به هر نوع در خواست در مورد فوق می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۴۷۴۲۲۰ تماس حاصل نموده تا پروسه دریافت وقت ویزای مربوطه اقدام نمایید . بدیهی است هریک از خدمات فوق دارای هزینه های مشخصی است که قطعا از طریق کارشناسان شرکت کلوت یه شما اعلام می گردد .