مدارک موردنیاز سفارت چین

1402/12/02


 

1. اصل گذرنامه با امضا همراه گذرنامه‌‌های قبلی

   الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن سه صفحه سفید

   ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2.  4 قطعه عکس 4 *6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد.  ارائه عکس گذرنامه و یا عکس مشابه آن الزامی می‌باشد.

3.  گواهی تمکن به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک

* باید حداقل موجودی سپرده برای هر نفر 400.000.000 ريال باشد.

4. اصل شناسنامه برای کسانی‌که مدارک مالی ارائه می‌دهند.

*تکمیل فرم مشخصات فردی بصورت کامل و دقیق

لازم به‌ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی است.