الحاقیه و قرارداد سفرهای خارجی

1402/12/02


الحاقیه و قرارداد سفرهای خارجی

 


مسافر  گرامی
همه سفرها خارجی دارای قرارداد و الحاقیه است و قبل از خرید سفر انتظار می رود که تایید و امضا شود؛ و با توجه به سفرنامه و خدمات ارائه شده در آن هویت قانونی پیدا می کند. شما می توانید در زیر آنها را مشاهده مطالعه نمایید.

 

شرایط عمومی قرارداد سفرهای طبیعت گردی خروجی و الحاقیه آن

موضوع قرارداد 

موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت های طرفین و همچنین قیمت سفر برای انجام مسافرت به شرح زیر است

شرایط قرارداد

ماده 1: در صورت نرسیدن تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل 10 نفر) شرکت مجاز به ابطال تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر است.

ماده 2: ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 2 بعد از ظهر وتخلیه آن به هنگام خروج ساعت 11 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن است.

ماده 3: در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تا شو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

ماده 4: مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام  مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته است

ماده 5: در مورد امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه تصویب گردیده عمل خواهد شد.

ماده 6: مسئولیت تأخیر، کنسلی و مسائل فنی پرواز و سرویس داخل هواپیما  بر عهده شرکت هواپیمایی است.
ماده 7: تعیین صندلی در هواپیما صرفاً بر عهده شرکت هواپیمایی است و شرکت در تعیین، تغییر  و جابجایی آن نقشی ندارد.

ماده 8: انجام تغییرات لازم در برنامه مسافرت و مسیر حرکت تور بر حسب ضرورت (با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی، فنی یا اجتماعی) در اختیار شرکت است.

ماده 9: در صورتی که مسافر به هر دلیل برای مسافرین یا سرپرست گروه و یا راهنمایان محلی و به طور کلی کسانی که در اجرای سفر نقش داشته، مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه شود، سرپرست گروه موظف است برحسب مورد تصمیم لازم را در خصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به شرکت مجری گزارش نماید

ماده 10: در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حکم مرضی الطرفین بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

- نرخ و شرایط انصراف از تور (ابطال تور)

ماده 11: در صورت انصراف  کتبی مسافر از همراهی تور، از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 10% قیمت تور، از سه هفته تا یک هفته مانده تا اجرای تور معادل  20 % و در فاصله یک هفته تا 72 ساعت قبل 30 % قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی به گردشگر پرداخت خواهد شد .

تبصره 1: در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت برای پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی است و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به شرکت نیستند.

تبصره 2: در خصوص پروازهای چارتر، در صورت انصراف مسافر، هزینه بلیت هوایی غیر قابل استرداد است.

تبصره 3: شرکت موظف است تاریخ و شماره نامه انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید

تبصره 4: در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر ، ویزای مسافر اخذ شده باشد، شرکت مجاز به ابطال ویزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ویزا خواهد بود و هزینه قانونی مربوط به ویزا نیز به اضافه جرائم ابطال تور طبق ماده 11 از مسافر اخذ خواهد شد.
تعهدات مسافر  

ماده 12: رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده 13: حفظ اموال، چمدان و مدارک شخصی برعهده مسافر بوده ودرصورت مفقود شدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه مدیر تور و یا شرکت نخواهد بود.

ماده 14: چناچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر بایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد.

ماده 15: مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل50% مبلغ  کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه  قبل از پرواز، باقی مانده مبلغ تور را تسویه نماید .

تبصره 5: تامین هزینه ارزی سفر به طریق قانونی بر عهده مسافر است.

ماده 16: ارائه ضامن معتبر برحسب نیاز سفرهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبر دارد از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر به خاطر صدور ویزا ، مسافر باید با هماهنگی شرکت در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده که منجر به عدم دریافت روادید شود، جرایم منعقده در ماده 11  قرارداد شامل و اخذ خواهد شد.

تبصره 6: در صورتیکه مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خود داری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و شرکت موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده (مانند بلیت هواپیما چارتر، کنسلی هتل و ویزا و ...) به مسافر خواهد بود.

 ماده 17: شرکت در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و در صورتی که مسافرین به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور ویزا برای هر یک از مسافرین ممانعت نماید، سایر مسافرین می بایست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 11 این قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمایند.

تبصره 7: در خصوص بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان مجرد)، 50 % هزینه جرایم متعلقه در ماده 11 این قرارداد دریافت خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ ویزا نشده اند، طبق تبصره  6 از ماده 16 عمل خواهد شد.  

ماده 18: در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیت وسایل حمل و نقل شامل هواپیما، قطار، کشتی،حمل و نقل زمینی و یا سایر خدماتی که به تأیید رسیده باشد (با ارائه مدارک مستند از سوی شرکت)، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به شرکت است.

تبصره 8: چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد، موظف به پرداخت جریمه ابطال (طبق ماده 11 )خواهد شد

ماده 19: چنانچه مسافر ممنوع الخروج بوده و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود او به آن کشور جلوگیری نمایند، مسافر ملزم به پرداخت هزینه بلیت هواپیما و جریمه های ماده 11 این قرارداد بوده و مدیر تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور است و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر است.

ماده 20: مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های سفر شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور، شخصاً بایستی هزینه ها ی مربوطه را برای پیوستن به گروه و ادامه تور پرداخت نماید؛ در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 21: در صورتی که برنامه ارائه شده توسط شرکت در طول سفر کاملاً به اجرا گذشته نشود، به جز مواردی که تغییر در برنامه به دلایل مندرج در ماده ........ قرارداد باشد، مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف به جلب رضایت مسافر است.

ماده 22: مسافر متعهد است در طول سفر، کلیه ضوابط اعلام شده از سوی شرکت/ مدیر تور را رعایت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها، رستوران ها، مکان ها و وسایل نقلیه، شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده است و در صورت عدم تامین خسارت وارده، شرکت مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک مستند (پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم) است.

ماده 23: هرگونه هزینه اضافی به هنگام اجرای سفرکه در برنامه تور پیش بینی نشده باشد، مانند اضافه بار، مالیات فرودگاهی و ... بر عهده مسافر است .

ماده 24: مسافر درچگونگی اجرای برنامه های روزانه، ساعت توقف و حرکت،تعیین مسیر چه در داخل شهر و روستاها و چه در مسیر های  طبیعی موظف به تابعیت از سرپرست تور بوده و در طول سفر نباید از گروه جدا شود

تبصره 9: هرگونه هزینه ناشی از سهل انگاری و عدم تابعیت مسافر از دستورات مدیر و سرپرست تور، از قبیل هزینه های امداد و نجات و یا هزینه های اورژانسی که خارج از چهارچوب قرارداد بیمه وتعهدات شرکت بوده، به گونه ای که توسط بیمه تأمین نشده و شرکت را متحمل زیان و خسارت نماید، برعهده مسافر است

ماده 25: در صورتی که هر یک از مسافران یاد شده در این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد، خودداری نمایند و این امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادی و معنوی به شرکت را فراهم آورد، لذا مسافرین متعهد شدند ضمانت نامه مورد توافق در این قرارداد را که در قبال دریافت رسید به صورت ودیعه نزد شرکت سپرده اند، مطابق مواد 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور شده و حق هرگونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را از خود سلب نمودند

این بند بر اساس ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است.

تعهدات شرکت 

ماده 26: شرکت موظف است برنامه سفر مورد قرارداد را با ذکر مشخصات و خدمات آن، در هنگام عقد قرارداد به امضاء مسافر رسانیده و به او ارائه نماید.

ماده 27: شرکت متعهد است که برنامه سفر مورد توافق را کاملاً انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل حوادث طبیعی (سیل، زلزله و) یا اتفاقات اجتماعی (جنگ، شورش، اعتصاب) و به طور کلی اشکالاتی که از کنترل شرکت خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه سفر شود، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود

ماده 28: کار گزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر طبق خدمات مندرج در برنامه سفر، اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر، مسافر می بایستی بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص شرکت همکاری و مساعدت لازم را به عمل  خواهد آورد.

تبصره 10: در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مندرج در برنامه سفر، پوشش داده خواهد شد و مسافرحق استفاده از امکانات را داشته و در این خصوص شرکت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مفاد این قراردادتوسط مسافر کاملاً مطالعه شده و امضاء آن توسط مسافر و یا نماینده ایشان و شرکت به منزله موافقت طرفین  با مفاد 28 گانه آن است

 

این قرارداد در 28 ماده و 10 تبصره در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم و بر اساس مواد 230، 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است .

 

الحاقیه قرارداد تورهای خروجیویژه تورهای طبیعت گردی 

با توجه به شرایط خاص حاکم بر تورهای طبیعت گردی، به دستور معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، الحاقیه زیر جهت تامین شرایط خاص حاکم بر تورهای طبیعت گردی در کنار فرمت قرارداد مصوب آن سازمان از سوی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار کننده تورهای خروجی طبیعت گردی به مسافرین اینگونه تورها ارائه می شود.

 1. در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد
 2. در اقامتگاه های غیر از هتل از جمله مهمانسرا، اقامتگاه های بومی، خانه محلی یا روستایی، خانه محلی تجهیز شده، کمپ و یا محیط های طبیعی، امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد.
 3. مسافر موظف به احترام به آداب و رسوم و رعایت هنجارهای جامعه میزبان و عرف حاکم بر منطقه می باشد و در این زمینه باید به توصیه های راهنمای تور عمل نماید
 4. هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر (مندرج در فرم پیوست) به وجود آید تماماً متوجه مسافر خواهد بود.
 5. چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش بینی طبیعی و محیطی بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستای اجرای سفر دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
 6. امضای قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده وی، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.
 7. کارگزار موظف است در سفرهای زمینی در هر قسمت از مسیر سفر  (اعم از آسفالت یا خاکی) از وسیله نقلیه متناسب با همان قسمت و همچنین متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت استفاده نماید
 8. کارگزار موظف است بیمه مسئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
 9. کارگزار موظف است انواع بیمه های تکمیلی و حوادث را که مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر از سوی مسافر می باشد به مسافر جهت انتخاب پیشنهاد نماید
 10. در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشد. بدیهی است مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
 11. درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.
 12. کارگزار موظف است در هنگام ثبت نام برنامه و شرایط خاص حاکم بر سفر را به مسافر طی فرمتی جداگانه ارائه نموده و دریافت آن را به تایید کتبی مسافر یا نماینده او برساند. فرمت برنامه و شرایط سفر حداقل باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

کلیه کشورها و مکان های مورد بازدید، زمانبندی دقیق سفر، ویژگی کلیه مکان های اقامتی و شرایط خاص حاکم بر آنها، شرایط خاص حاکم بر ترانسفر در نقاط نامتعارف، برنامه دقیق کلیه فعالیت های روزانه و تجهیزات انفرادی مورد نیاز برای انجام آنها همراه با بیان درجه سختی فعالیت ها، برنامه های جانشین در صورت عدم امکان انجام فعالیت های پیش بینی شده در هر روز، خلاصه ای از شرایط خاص فرهنگی حاکم بر هر منطقه، حداقل پول اضافه مورد نیاز همراه مسافر در هر سفر همراه با ذکر نوع آن.

 1. کارگزار موظف است در سفرهای طبیعت گردی، از راهنمای تخصصی طبیعت گردی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده نموده و حداقل تجهیرات لازم جهت کمک های اولیه را همراه با راهنمای سفر ارسال کند.