تورهای ماجراجویانه

تورهای ماجراجویانه‌ی کلوت بخشی از سفرهایی هستند که سال‌هاست توسط کلوت اجرا می‌شوند. تجربه‌ی کلوت در اجرای تورهای اکوسافاری، اسب‌سواری در طبیعت، کوه‌نوردی، حیات‌ وحش، راه‌پیمایی و پیاده‌روی امنیت این سفرهای چالشی اما جذاب را تامین می‌کند.