تورهای خارجی

همسفر با کلوت راهی سفرهای خارجی می‌شویم. تورهای خارجی کلوت به نقاط مختلف دنیا در فصول متفاوت سال صورت می‌گیرند. سفر به کشورهای اروپای شرقی، غربی، آسیای شرق و جنوب شرق آسیا، تورهای آفریقا و تورهای آمریکای جنوبی و کانادا بخشی از تورهای خارجی کلوت هستند.