رفتینگ

رفتینگ


|

در تور رفتینگ ارمند سفری مهیج و ماجراجویانه خواهیم داشت به آبی نیلگون رودخانه‌ی ارمند و هیجان یک قایق‌سواری لذت‌بخش به‌نام رفتینگ را در این رودخانه‌ی خروشان تجربه می‌کنیم و خاطره‌ای خوش را در گرمای داغ تابستان با خنکای آب و هیجان رفتینگ در خاطرمان ثبت می‌کنیم.


اجراهای رفتینگ

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982/1691/3363 موجود
2.5 روزه 1400-02-22 1400-02-24
982/1691/3714 موجود
2.5 روزه 1400-02-15 1400-02-17
982/1691/3715 موجود
2.5 روزه 1400-03-13 1400-03-15