رفتینگ

رفتینگ


|

در تور رفتینگ ارمند سفری مهیج و ماجراجویانه خواهیم داشت به آبی نیلگون رودخانه‌ی ارمند و هیجان یک قایق‌سواری لذت‌بخش به‌نام رفتینگ را در این رودخانه‌ی خروشان تجربه می‌کنیم و خاطره‌ای خوش را در گرمای داغ تابستان با خنکای آب و هیجان رفتینگ در خاطرمان ثبت می‌کنیم.


اجراهای رفتینگ

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
982/1691/4206 موجود
2.5 روزه 1401-04-16 1401-04-18
982/1691/4207 موجود
2.5 روزه 1401-05-15 1401-05-17
982/1691/4272 موجود
2.5 روزه 1401-04-25 1401-04-27