تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


محله عودلاجان | 1 روزه

تهران را از بدو تولد روایت خواهیم کرد؛ عودلاجان روایتی جالب از شهر تهران خواهد داشت.


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
741/970 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-10 1398-03-10
741/871 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
741/971 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-03 1398-03-03