تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


محله عودلاجان | 1 روزه

تهران را از بدو تولد روایت خواهیم کرد؛ عودلاجان روایتی جالب از شهر تهران خواهد داشت.


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
741/1582/970 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1397-03-10 1397-03-10
741/1582/1129 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
741/1582/2072 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04